Συμμετοχή του Επιστημονικού Διευθυντή του Κέντρου Μέριμνας κυρίου Γιώργου Τσαλέρα (Ιατρού Νευρολόγου) στον αγώνα την 10 χιλιομέτρων "Τρέχω για τον Κορινό - τρέχω για την Μακεδονία μου" στον Κορινό Πιερίας στις 24 Μαρτίου 2019.