Σήμερα 21.1.2020 παρέθεσε γεύμα ο υποστράτηγος Σάββας Κολοκούρης στους μαθητές και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας στη λέσχη αξιωματικών.
Ευχαριστούμε από καρδιάς για όλα όσα έκανε για εμάς.