Στις 10.6.2019 τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας μαζί με την ζωγράφο του Κέντρου Μπαρμπαργύρη Φανή, τον ζωγράφο Μαυροκεφαλίδη Δημήτρη, τον συγγραφέα και γραφίστα Πάνο Γιάκα και πολλούς εθελοντές ζωγράφισαν την ράμπα μας. Μια εξαιρετική ιδέα που πήρε πλέον μορφή και χρωμάτισε την καθημερινότητά μας.