Στα πλαίσια της δράσης καθαριότητας του χώρου στον οποίο στεγαζόμαστε, κάθε εβδομάδα καθαρίζουμε τον χώρο των Εβραϊκών Μνημάτων στον Προμηθέα.

Είναι ο δικός μας τρόπος να συμμετέχουμε στα κοινά της πόλης μας.