Δράση 1η

Την Παρασκευή 10.6.2020 επισκεφθήκαμε και τη Γέφυρα Κούσιου που σε λίγες μέρες θα ενώνει δύο κομμάτια της πόλης μας και θα εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό πολιτών.