Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020
Όπως πάντα φροντίζουμε τον χώρο μας να είναι καθαρός.
Δράση καθαριότητας των Εβραϊκών Μνημάτων Προμηθέα μαζί με την κοινωνική λειτουργό.