Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020
Εβδομαδιαία δράση καθαριότητας του προαυλίου χώρου του Κέντρου μας από την κοινωνική λειτουργό και ομάδα παιδιών που φροντίζουν και επιβλέπουν για την διατήρησή της.
Είναι χρέος όλων όσων αθλούνται ή ψυχαγωγούνται στον χώρο του Εβραϊκού Νεκροταφείου όμως δυστυχώς δεν φροντίζουν να τον διατηρούν καθαρό.
Εμείς ξεκινήσαμε, ακολουθήστε μας!
????????