Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020

Δράση καθαριότητας με την κοινωνική λειτουργό. Όπως κάθε Δευτέρα φροντίζουμε τον προαύλιο χώρο του Κέντρου μας.