Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
Δράση καθαριότητας με την κοινωνική λειτουργό. Όπως κάθε Δευτέρα φροντίζουμε τον προαύλιο χώρο του Κέντρου μας.