Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020
Δράση καθαριότητας Εβραϊκών Μνημάτων με την κοινωνική λειτουργό