Δευτέρα 5 Απριλίου 2021
Δράση καθαριότητας εξωτερικού χώρου μαζί με την κοινωνική λειτουργό.