Σάββατο 17 Απριλίου 2021
Παρουσίασή του Κέντρου Μέριμνας στην πρωινή εκπομπή του Γιώργου Αυτιά από την Διευθύντρια του Κέντρου κ. Μελίνα Μιχαηλίδου Δαμιανίδου