Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης.
Σταυρός η ωραιότης της εκκλησίας.
Σταυρός πιστών το στήριγμα και των δαιμόνων το τραύμα.
Τα σεπτά Σου πάθη προσκυνούμεν Χριστέ.
Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων!
Από τα παιδιά, τους γονείς και το προσωπικό του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας