Δευτέρα 17 Μαΐου 2021
Δράση καθαριότητας Εβραϊκού Νεκροταφείου από τα παιδιά του Κέντρου Μέριμνας μαζί με την Κοινωνική Λειτουργό.