Τρίτη 1 Ιουνίου 2021
Επίσκεψη στα Super Market Σκλαβενίτης.
Τα απαραίτητα ψώνια κάτω από την επίβλεψη των δασκάλων αρχίζοντας από τη λίστα πραγμάτων έως και τον τρόπο πληρωμής και την ευγένεια της συνδιαλλαγής.
Ουσιαστικό μάθημα καθημερινότητας.