Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021
Επιμορφωτική επίσκεψη στην Τράπεζα Πειραιώς.
Γνωριμία με τη λειτουργικότητα μια τράπεζας και τον τρόπο εξυπηρέτησης πελατών.