Επικοινωνία είναι η διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι ανταλλάσσουν πληροφορίες,ιδέες και νοήματα. Διακρίνεται σε λεκτική και μη λεκτική και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να επιτευχθεί συνεργασία και συντονισμός των μελών οποιασδήποτε κοινότητας,ομάδας ή οργάνωσης.
Η λεκτική επικοινωνία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο ενός γλωσσικού κώδικα που στηρίζεται σε έννοιες, οι οποίες είναι αποτέλεσμα μιας κοινώς αποδεκτής ονοματοθεσίας αντικειμένων του περιβάλλοντος,σε καταστάσεις,ενέργειες καθώς και αφηρημένες έννοιες και παίρνουν τη μορφή λέξεων-συμβόλων.
Η μη-λεκτική επικοινωνία είναι η μετάδοση σκέψεων, συμπεριφορών, συναισθημάτων χωρίς τη χρήση λέξεων, δηλαδή καθε μορφή μη-γλωσσικής συμπεριφοράς που γίνεται αντιληπτή μέσα από τις αισθήσεις και επηρεάζει την ανθρώπινη αλληλεπίδραση(μίμηση, χειρονομίες, βλέμμα, στάση του σώματος και κινήσεις).
Για αυτόν το λόγο, στο κέντρο ΜΕΡΙΜΝΑ, ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να δώσουμε την δυνατότητα και να ενισχύσουμε την ικανότητα της επικοινωνίας με κάθε πιθανό - δυνατό τρόπο, σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις . Εστιάζουμε στην ανάγκη των ανθρώπων μας να εκφράσουν αλλά και να εισπράξουν σκέψεις, συναισθήματα και όνειρα.

Χατζόγλου Ι. Παναγιώτα 
Λογοθεραπεύτρια Κεντρου Μεριμνας ΑμΕΑ Βέροιας