Οι περισσότεροι άνθρωποι κάποια στιγμή στη ζωή τους ενδέχεται να αντιμετωπίσουν για μικρό χρονικό διάστημα διαταραχές σίτισης και κατάποσης, αλλά και ένα ποσοστό ανθρώπων αναγκάζονται να ζήσουν σε χρόνια βάση με τα προβλήματα αυτά, ιδιαίτερα στις μεγάλες ηλικίες. Οι διαταραχές σίτισης περιλαμβάνουν προβλήματα στη συγκέντρωση της τροφής, στην διαδικασία του θηλασμού, της μάσησης και της κατάποσης σε οποιοδήποτε στάδιό της. Αφορούν την καθυστέρηση ή τη λάθος κατεύθυνση μεταφοράς της στερεάς τροφής ή/ και των υγρών από τη στοματική κοιλότητα στο στομάχι.
Οφείλεται κυρίως σε μυϊκή αδυναμία, μυϊκό αποσυντονισμό, χαμηλό επίπεδο γνωστικών λειτουργιών, ή έλλειψη κινήσεων ή δομών εξαιτίας τραυματισμού, λόγω του ότι προσβάλλεται το μέρος του εγκεφάλου που ρυθμίζει τη λειτουργία της κατάποσης ή τα κρανιακά νεύρα που συνδέονται με αυτήν. Οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης μπορεί να παρατηρηθούν σε όλες τις ηλικίες, από τη βρεφική έως την τρίτη ηλικία, ενώ η έκταση του προβλήματος ποικίλει, από μία μικρή δυσχέρεια έως την πλήρη αδυναμία καταπόσεως. 
Πιθανά συμπτώματα ή σημάδια προβλημάτων σίτισης και κατάποσης είναι η έκταση ή κάμψη του σώματος κατά τη σίτιση, η ευερεθιστότητα ή μη εγρήγορση κατά την σίτιση, η άρνηση τροφής ή υγρών, η αδυναμία σε βασικές δομές (χείλη, γλώσσα, δόντια ή φάρυγγα), η αδυναμία πρόσληψης τροφών διαφορετικής υφής, η μεγάλη διάρκεια γευμάτων, αδύναμη ή καθυστερημένη μάσηση, ο βήχας ή εμετός κατά τη διάρκεια των γευμάτων, η υπερβολική σιελόρροια ή τροφόρροια από το στόμα ή τη μύτη, η δυσκολία συντονισμού αναπνοής με σίτιση και πόση, ο πνιγμός κατά τη διάρκεια των γευμάτων, η υγρή ή βραχνή ποιότητα φωνής, οι συχνές πνευμονίες ή αναπνευστικές λοιμώξεις και η μικρότερη του κανονικού αύξηση βάρους ή ανάπτυξη.
Ένα άτομο με διαταραχή στη σίτιση και την κατάποση, κινδυνεύει από υποσιτισμό ή αφυδάτωση, εισρόφηση υγρών ή στερεών στους πνεύμονες, πνευμονία και άλλες λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού, καθώς και αμηχανία ή απομόνωση σε κοινωνικές περιστάσεις που περιλαμβάνουν φαγητό.
Χατζόγλου Γιώτα, 
Λογοθεραπεύτρια Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Βέροιας