Αναγνωρίζοντας την επιληψία

Τι είναι η επιληψία
Ουσιαστικά η επιληψία δεν είναι μια νοσολογική οντότητα, αλλά αποτελείται από διάφορα σύνδρομα και νόσους που χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση επαναλαμβανόμενων (δύο ή και περισσοτέρων) επεισοδίων με νευρολογική ή ψυχιατρική σημειολογία. Τα επεισόδια αυτά συγκροτούν τις επιληπτικές κρίσεις. Οι κρίσεις είναι απόρροια διαταραχής στην ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου, τα αίτια της οποίας δύναται να είναι συγκεκριμένα ή άγνωστα. Η συχνότητα της επιληψίας είναι περίπου 0,5-1% στο γενικό πληθυσμό. Στα μικρότερα των 2 ετών παιδιά και στους ενήλικες άνω των 60 ετών η συχνότητα της είναι μεγαλύτερη.

Η αιτιοπαθογένεια της επιληψίας ποικίλλει και εξαρτάται κατά πολύ από την ηλικία εμφάνισης της επιληψίας. ‘Όταν η επιληψία εμφανίζεται τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής, τα συνηθέστερα αίτια είναι συγγενείς και γενετικές διαταραχές (σύνδρομο Down, νευροϊνωμάτωση, προϊούσα μυοκλονική επιληψία, καλοήθης παιδική επιληψία κ.α.), σπανιότερα ενδομήτρια ή περιγεννητική βλάβη, ενώ μετά τη γέννηση, τραυματισμός, χωροκατακτητική εξεργασία ή λοίμωξη του εγκεφάλου μπορεί να προκαλέσουν επιληψία.

Όταν η αιτία της επιληψίας είναι συγκεκριμένη, η επιληψία ονομάζεται συμπτωματική, ενώ όταν η αιτία είναι ακαθόριστη λέγεται ιδιοπαθής. Οι ιδιοπαθείς επιληψίες αποτελούν περίπου το 70% των επιληψιών που εμφανίζονται τις πρώτες δύο δεκαετίες της ζωής.