Ένα ακόμη ταξίδι στις γεύσεις πραγματοποιήθηκε μαζί με την ομάδα AMEnAble Cooking, την συνολική ομάδα του Κέντρου Μέριμνας, και τον αγαπημένο μάγειρα και καλλιτέχνη Δημήτρη Σταρόβα!