Προγράμματα ΕΣΠΑ

1.    Ένταξη της Πράξης « Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας » του Ε.Π «Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 » με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

    Δείτε το πρόγραμμα εδώ

2. Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ : 5033629 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

    Έναρξη προγράμματος στις 10/12/2018 και λήξη στις 09/12/2019. (Δείτε το πρόγραμμα εδώ΄)

 3.    Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ : 5060268 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

    Έναρξη προγράμματος στις 1/7/2020 και λήξη στις 30/6/2021. (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)

4.    Ένταξη της Πράξης «Λειτουργία ΚΔΗΦ από τον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας», με κωδικό ΟΠΣ : 5168867 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

    Έναρξη προγράμματος στις 05/05/2022 και λήξη στις  31/10/2022 (Δείτε το πρόγραμμα εδώ)


espa-logo