Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων του Κέντρου Μέριμνας ΑμΕΑ Δήμου Βέροιας σας ανακοινώνει την χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού του Κέντρου Διημέρευσης ΑμΕΑ με προϋπολογισμό  22.383,00 ευρώ από το Ε.Π με τη «Κεντρικής Μακεδονίας» 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η πράξη αφορά την προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Κέντρου Μέριμνας ΑμεΑ Βέροιας. Ο υπό προμήθεια

εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα εγκεκριμένου εξοπλισμού και ανήκει στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Η/Υ και εκτυπωτής με σκοπό την αναβάθμιση του εργαστηρίου πληροφορικής.

2. Δύο θωρακισμένες πόρτες εξωτερικού χώρου (εισόδου στο κτίριο) για την ασφάλεια του κτιρίου ΚΑΙ των εγκαταστάσεων.

3. Σύστημα παρακολούθησης, πυρανίχνευσης και συνεγαρμού για την ασφάλεια του κτιρίου.

4. Εξοπλισμός αίθουσας φυσικοθεραπείας

5. Εξοπλισμός γυμναστηρίου ΑμΕΑ.    

Μπορείτε να δείτε το αρχείο PDF κάνοντας κλικ εδώ

Με τη συγχρηματοδότηση της  Ελλάδας  και την Ευρωπαϊκή Ένωση