Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020

ΔΡΑΣΗ 9η Επίσκεψη στο Βυζαντινό Μουσείο Βέροιας.

Έκθεση με τίτλο «Φωτίζοντας τόπους σκοτεινούς». Έρευνα της Αγγελικής Κοταρίδου και των συνεργατών της σε παλιές αποθήκες εκκλησιών του κάμπου και της Βέροιας. Παλιά μανουάλια μαζί με παλιούς πολυελαίους έρχονται να φώτίσουν σύγχρονους δρόμους. Εξαιρετικά εμπνευσμένη δουλειά.